Veelgestelde vragen

Over maatschappelijke stages

Wat is een Maatschappelijke Stage (MaS)?

De maatschappelijke stage (MaS) houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs een aantal uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Een vorm van leren waarbij je kennis maakt met vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is werk voor andere mensen, organisaties of de samenleving, dat onbetaald en samen met een organisatie wordt gedaan.


Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.


Wat is het doel?

Het doel van de Maatschappelijke Stage (MaS) is dat jongeren kennis maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Dit doen ze door een stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een voedselbank, sportvereniging, verzorgingstehuis of kinderboerderij.


Wat levert een Maatschappelijke Stage op?

De maatschappelijke stage levert veel partijen iets op: de samenleving, leerlingen, stagebieders én scholen.

Samenleving:

• Contact tussen leerling én degene bij wie de maatschappelijke stage plaatsvindt. Dit heeft positieve gevolgen voor de manier waarop mensen tegen elkaar aankijken.

• Jongeren leren dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt.

• De maatschappelijke stage-leerling van nu is de vrijwilliger van de toekomst.


Leerlingen:

• In de praktijk over de samenleving leren.

• Ervaren dat het leuk is of voldoening geeft om iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te vragen.

• In de praktijk leren over het nut van iets doen voor een ander.


Stagebieders:

• Leerlingen doen activiteiten die anders niet gedaan zouden worden, zoals een spelletjesavond in het buurtcentrum of een nieuwe website voor een goed doel.

• Voor individuele personen levert de maatschappelijke stage een extraatje.

• Meer belangstelling voor vrijwilligerswerk. Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van morgen.


Scholen:

• Burgerschapscompetenties ontwikkelen bij leerlingen.

• Netwerk uitbreiden door samenwerking met andere scholen, stagemakelaars en stagebieders. Dit plaatst scholen nog meer in de samenleving.

 

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.


De maatschappelijke stage in Utrecht

De maatschappelijke stage is niet verplicht. Er zijn in Utrecht een aantal scholen die de maatschappelijke stage als onderdeel van het curriculum aanbieden aan leerlingen. In Utrecht kunnen leerlingen een maatschappelijke stage vinden via masutrecht.nl


Kan een maatschappelijke stage overal plaats vinden?

De Maatschappelijke stage wordt uitgevoerd binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of een maatschappelijke activiteit van burgers. Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan.


Hoe oud zijn Maatschappelijke stagiairs?

De maatschappelijke stage wordt over het algemeen gedaan in schooljaar 2&3. Scholen mogen hier zelf invulling aan geven. Sommige scholen doen een maatschappelijke stage zelfs in het eerste leerjaar of leerjaar 4. Over het algemeen zijn leerlingen tussen de 12/16 jaar oud.


Wat kan ik verwachten van een Masser?

Een maatschappelijke stagiair kun je zien als helpende handen! De één is assertiever dan de ander. Een Massers is altijd ter ondersteuning en mag nooit zonder begeleiding van een 18 jarige. De leerling richt zich op een extra activiteit of klus die normaal zou zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat er te weinig vrijwilligers of medewerkers voor zijn. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling als goedkope arbeidskracht wordt gebruikt.


Hoeveel uur is een Maatschappelijke Stage?

De leerling loop meestat maximaal 30 uur stage. Dit mag door het doen van verschillende losse stages of één lintstage van 30 uur.


Welke type stages zijn er?

Er zijn drie type stages:

Lintstage | Een aantal keer te helpen bij dezelfde organisatie

Evenementstage | Eenmalig meehelpen bij verschillende activiteiten

Blokstage | Een langere stage van meerdere aaneengesloten dagen


Zijn maatschappelijke stagiairs verzekerd?

Leerlingen zijn verzekerd via school voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallenrisico.


Moet er een contract worden ondertekend?

Ja! een contract dient ondertekend te worden voorafgaande de stage door school, ouders/verzorgers en de organisatie waar de maatschappelijke stage plaats gaat vinden. 


Hoe vinden leerlingen een Maatschappelijke Stage in Utrecht?

leerlingen zoeken individueel voor een stageplek die bij hen past. Deze website vormt een vacaturebank van verschillende stages en is ontstaan vanuit de Maatschap+.

Vanuit school krijgen leerlingen voorlichting over de maatschappelijke stage, voordat ze gaan oriënteren.


Is een Maatschappelijke Stage verplicht?

De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht. Scholen mogen zelf bepalen of zij hun leerlingen een maatschappelijke stage laten volgen. Veel Utrechtse scholen gaan wel door met de maatschappelijke stages en zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Maatschap+ omdat zij hier positieve resultaten mee gehaald hebben en de scholen het een belangrijke ervaring voor de leerlingen vinden. 


Ik wil een maatschappelijke stage aanbieden, hoe doe ik dat?

De organisatie vult het format in op de website van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. VC Utrecht plaatst een vacature op de website waar leerlingen zoeken naar een maatschappelijke stage.Hoe kom ik in contact met een leerling?

Je ontvangt een mail via VC Utrecht met daarin een handleiding/inloggegevens voor je organisatieaccount.

Zodra er een inschrijving binnen komt ontvang je een mail op het e-mailadres dat gekoppeld is aan je organisatieaccount.

Sommige stage organisaties zoals verzorgingstehuizen hebben op verschillende dagen aanbod en plek voor meerdere leerlingen. Omdat leerlingen zich inschrijven voor een vacature heb je als organisatie een mooi overzicht van welke leerlingen er stage lopen en wie al klaar zijn. Je kunt communiceren met de leerling via het berichtensysteem als je bent ingelogd.


Ik wil graag continuïteit?

Dat is het handige aan het MaS-Utrecht systeem. Je kunt een vacature open zetten voor bijvoorbeeld 2 leerlingen op zaterdag. Zodra er een leerling klaar is, zet je de status op afgerond, hiermee komt er direct een nieuwe plek vrij voor een nieuwe stagiair.


Bijzonderheden:

Een leerling mag niet langer dan 8 uur op een dag draaien (of bij uitzondering in overleg met ouder/verzorger/leerling)

Niet later dan 21:00 uur 's avonds (of bij hoge uitzondering in overleg met ouder/verzorger/leerling).


Welke scholen in Utrecht zijn aangesloten bij het Maatschap+ samenwerkingsverband?

Christelijk Gymnasium Utrecht, St. Gregorius College, Leidsche Rijn College, Gerrit Rietveld College,


Hopelijk zijn hiermee je vragen beantwoord. Staat je vraag er niet tussen en wil je meer weten? Neem contact op met Projectleider MaS Utrecht.


Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English